ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : เครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบขั้นบันได
Library Call : ว1/วท 00175 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ในปัจจุบันน้ำกลั่นเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมากทั้งในวงการแพทย์ การสาธารณสุข และใน อุตสาหกรรม แต่น้ำกลั่นที่กลั่นได้ในปัจจุบัน จะมีค่าใช้จ่ายในการผลิตสูงมาก สิ้นเปลือง เชื้อเพลิงประเภทน้ำมัน ซึ่งจำเป๋นต้องสั่งเข้ามาจากต่างประเทศ จึงได้มีการหันเข้ามาสนใจ ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อปรับปรุงคุณภาพของเครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ สามารถผลิตน้ำกลั่นที่มีคุณภาพและราคาไม่แพงนัก เครื่องกลั่นน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แบบขั้นบันไดที่ใช้ในการวิจัยนี้ ประกอบด้วยกรอบซึ่งมี 2 ชั้น ชั้นนอกเป็นกรอบไม้ ชั้นใน เป็นอะลูมิเนียม แผ่นดูดแสงทำเป็นขั้นบันไดเอียงให้น้ำได้ ทำด้วยอะลูมิเนียมทำด้วย ฟลิ้นโค้ท และมีถ่านวางอยู่เพื่อช่วยดูดแสง ด้านล่างใต้แผ่นดูดแสงบุด้วยโฟมเพื่อทำเป็น ฉนวนความร้อน ด้านบนปิดด้วยกระจกหนา 4 มม. ตั้งตัวเครื่องให้เอียง 14 องศา บนโครงเหล็กฉาก น้ำที่กลั่นได้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ต้นทุนการผลิตประมาณ 42 สตางค์ต่อลิตร ซึ่งต่ำกว่าราคาขายในท้องตลาดมาก ประสิทธิภาพของเครื่องกลั่นโดยเฉลี่ย ประมาณ 19.83 % อัตราการกลั่นโดยเฉลี่ยประมาณ 1.6 ลิตร/ตารางเมตร/วัน ผลจาก การวิจัยนี้สามารถนำเครื่องกลั่นที่สร้างขึ้นไปกลั่นน้ำที่ได้น้ำกลั่นที่มีคุณภาพ ในราคาที่ไม่ สูงมาก และยังช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ลดปริมาณการสั่งน้ำมันจากต่างประเทศ อันส่งไปถึงการช่วยลดการขาดดุลย์การค้ากับต่างประเทศ