ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตไลเพสจากน้ำเสียเพื่อการผลิตไบโอดีเซล
Library Call : PJ.2555 / 6221
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ไบโอดีเซลนับว่าเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกและพลังงานทดแทนที่ยั่งยืนสำหรับดีเซลจากปิโตรเลียม สามารถผลิตได้โดยปฏิกิริยาเคมีที่เรียกว่าทรานส์เอสเทอริฟิเคชันระหว่างไตรกลีเซอไรด์และแอลกอฮอล์และเร่งด้วยสารเคมีที่เป็นกรดหรือเบสหรือโดยกระบวนการทางชีวภาพที่มีไลเพส ได้ผลิตภัณฑ์เป็นอัลคิลเอสเทอร์หรือไบโอดีเซลและกลีเซอรอล ไลเพสสามารถพบได้ในธรรมชาติ จากพืช สัตว์และจุลินทรีย์ ปัจจุบันจุลินทรีย์เป็นแหล่งไลเพสที่สำคัญเนื่องจากเจริญเติบโตได้รวดเร็ว ผลิตได้ในปริมาณมาก ทนต่อความเป็นกรดด่างและอุณหภูมิสูง ดังนั้นจึงมีการนำไลเพสจากจุลินทรีย์มาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซลอย่างแพร่หลาย งานวิจัยนี้จึงมุ่งคัดแยกแบคทีเรียที่สามารถผลิตไลเพสจากน้ำเสียที่คาดว่ามีปริมาณน้ำมันสูงของร้านสเต็ก ร้านก๋วยเตี๋ยวและร้านข้าวแกง ณ อาคารจุลจักรพงษ์ จากนั้นเลี้ยงตัวอย่างบนอาหารเลี้ยงเชื้อแข็ง พบแบคทีเรีย 21 ไอโซเท เมื่อตรวจสอบความสามารถในการผลิตไลเพสเชิงคุณภาพในแต่ละไอโซเลท ด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อแข็งที่มีโรดามีนบี พบการเรืองแสงของ 3 ไอโซเลทจากทั้งร้านสเต็กและร้านก๋วยเตี๋ยว อย่างไรก็ตามพบว่ามี เพียง 1 ไอโซเลทเท่านั้นที่สามารถเรืองแสงได้จากร้านข้าวแกง จากนั้นตรวจสอบกิจกรรมของเอนไซม์ในแต่ละไอโซเลทเชิงปริมาณโดยใช้พาราไนโตรฟีนิลพาล์มมิเทต เป็นสารตั้งต้น พบว่าไลเพสจาก ไอโซเลท 1, 4 และ 5 จากร้านสเต็ก ร้านก๋วยเตี๋ยวและร้านข้าวราดแกงมีค่าการทํางานจำเพาะสูงสุดเท่ากับ 1.28?0.0, 1.62?0.06 และ 0.80?0.41 ไมโครโมลต่อนาทีต่อมิลลิกรัมโปรตีน ตามลำดับ ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่นระหว่างน้ำมันปาล์มและเมทานอลซึ่งเร่งโดยไลเพสจากไอโซเลทที่ 4 ของร้านก๋วยเตี๋ยว เป็นเวลา 24 ชั่วโมง สามารถผลิตไบโอดีเซลได้ประมาณร้อยละ 28.0