ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์อนุพันธ์พอร์ไฟรินจากคาร์ดานอลเพื่อใช้เป็นสารทำเครื่องหมายเรืองแสงในน้ำมันปิโตรเลียม
Library Call : วพ.2550 / 6387 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : A novel fluorescent master for diesel fuels was synthesized from cardanol , which was obtained from cashew nut shell liquid (CNSL). The synthesis of meso-tetrakis(2-methoxylphenyl)porphyrin was performed as a model synthetic pathway in the synthesis of porphyrin from cardanol. The resulting meso-tetrakis(2-methoxylphenyl)porphyrin (7) exhibited high solubility in diesel fuel and common organic solvents. When added into diesel fuel at the concentration of 2-5 ppm, porphyrin 7 exhibited satisfactory optical properties in diesel fuel. Compared with those of unmarked diesel, the physical properties of porphyrin 7-containing diesel fuel investigated by ASTM testing methods are not significantly altered. By monitoring its fluorescence intensity, stability of porphyrin 7 in diesel fuel was evaluated and found to be stable for 3 month