ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำข้าวเหนียวไฮโดรไลซ์ที่มีกรดแกมมาอะมิโนบิวเทอริก (กาบา) โดยใช้เชื้อ Amylomyces rouxii 
Library Call : PJ.2554 / 6113 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องดื่มน้ำข้าวเหนียวไฮโดรไลซ์ที่มีสารกาบาโดยใช้เชื้อรา Amylomyces rouxii โดยขั้นตอนแรกนำเชื้อรา 5 สายพันธุ์ที่แยกจากลูกแป้งข้าวหมากที่มีประสิทธิภาพในการย่อยแป้งได้ดีแล้วทำไรซ์โคจิจากเชื้อราทั้ง 5 สายพันธุ์ โดยแช่ข้าวในอัตราส่วนข้าวต่อน้ำสะอาดเท่ากับ 100 กรัมต่อน้ำ 35 มิลลิลิตรเป็นเวลา 3 ชั่วโมงกรองเอา น้ำออกด้วยตะแกรง ชั่งข้าว 100 กรัมนำไปฆ่าเชื้อที่ความดัน 15 ปอนด์ เป็นเวลา 30 นาที ทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นปิเปตน้ำที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว 5 มิลลิลิตรลงในเพลตที่มีเชื้อราเจริญอยู่ใช้ลูปเขี่ยเชื้อให้หลุดออกจากอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA (Potato Dextrose Agar) เทสารละลายเชื้อลงในข้าวที่เตรียมไว้ เขย่าให้เข้ากัน นำไปบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมงจากนั้นเติมไรซ์โคจิ 5% (w/w) ลงในข้าวเหนียวที่หุงสุกแล้ว บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบความสามารถในการผลิตสารกาบาและคุณสมบัติทางเคมีด้านอื่นๆ(ค่าความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณกรดแลคติก ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ และปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์) ที่เวลา 0, 24, 48, 72 และ 96 ชั่วโมง พบว่าเมื่อเวลาในการหมักเพิ่มขึ้นปริมาณสารกาบาจะเพิ่มขึ้นในทุกเชื้อทั้ง 5 สายพันธุ์ด้วย โดยเชื้อ LK 8-2 (ซึ่งภายหลังได้รับการพิสูจน์เอกลักษณ์ทางเชื้อราว่าเป็นเชื้อ Amylomyces rouxii) มีความสามารถในการผลิตสารกาบาสูงที่สุดที่เวลา 96 ชั่วโมง (5.431 mg/100g)