ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การเพิ่มปริมาณการผลิตไฮโดรคาร์บอนจากแหล่งกักเก็บที่มีทั้งก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวโดยใช้การอัดคาร์บอนไดออกไซด์
Library Call : 510774  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การเพิ่มการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวเป็นงานที่ท้าทาย เมื่อความดันภายในแหล่งกักเก็บลดลงต่ำกว่าความดันกลั่นตัว ก๊าซธรรมชาติเหลวจะสะสมภายในแหล่งกักเก็บนำไปสู่ปัญหาการกีดขวางโดยก๊าซธรรมชาติเหลวขึ้น นอกจากนั้นก๊าซธรรมชาติเหลวบางส่วนยังถูกทิ้งไว้ในแหล่งกักเก็บ วิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหานี้ก็คือการอัดก๊าซลงไปในแหล่งกักเก็บ การอัดก๊าซสามารถเพิ่มผลผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวได้โดยการทำให้ก๊าซธรรมชาติเหลวระเหยและการเพิ่มความดันแหล่งกักเก็บ ก๊าซที่ใช้ในการอัดสามารถเป็นก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซเฉื่อยขึ้นอยู่กับว่าก๊าซไหนพอจะหาได้ การใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซในการอัดฉีดยังสามารถบรรลุจุดประสงค์ในการเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ในแหล่งกักเก็บ เมื่อการอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เริ่มขึ้นหลังจากก๊าซธรรมชาติเหลวกลั่นตัว ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ยังสามารถทำให้ก๊าซธรรมชาติเหลวที่กลั่นตัวอยู่รอบๆหลุมผลิตระเหยได้ ผลการจำลองยังแสดงให้เห็นว่าอัตราการผลิตก๊าซและอัตราการอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีผลอย่างเด่นชัดต่อผลผลิตก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว อย่างไรก็ตามเวลาที่เริ่มอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีผลอย่างชัดเจนต่อการผลิตก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว เพื่อให้ได้ผลผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวสูงสุดการอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ควรจะเริ่มในช่วงเวลาสั้นๆหลังจากความดันก้นลดลงต่ำกว่าความดันกลั่นตัว