ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : เทคโนโลยีการเตรียมเชื้อเพลิงถ่านหินผสมน้ำ
Library Call : จ1470.75
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การศึกษาการเตรียมเชื้อเพลิงถ่านน้ำ (CWM) โดยนำถ่านหินจากเหมือง Liang Zhuang สาธารณรัฐประชาชนจีน และเหมืองจากประเทศอินโดนีเซีย มาศึกษาวิเคราะห์และทำการทดลองเปรียบเทียบ ณResearch Institute of Slurry Fuel Preparation, National Resource Center of Slurry Technology & Engineering, China University of Mining and Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลวิเคราะห์และผลการทดลองจากเหมือง Liang Zhuang คือ ค่าความร้อนที่ Air dried Basis เท่ากับ 7,522 Kcal/kg HGI เท่ากับ 60 Inherent Moisture เท่ากับ 1.56% ผลการดสอบพบว่าสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการเตรียม CWM คือการนำเอาตัวอย่างถ่านหิน Liang Zhuang มาทำการบดหยาบ21 นาที และบดละเอียด 2.5 ชั่วโมง แล้วนำส่วนบดหบายผสมกับส่วนบดละเอียดในอัตราส่วน 50:50แล้วนำมาผสมน้ำให้ได้ความเข้มข้นของถ่านหินใน CWM เท่ากับ 67% และใช้ Additive ซึ่ง LZ-3CTJ ปริมาณ 0.6% ของปริมาณถ่านหินบด จะมีค่าความร้อนของ CWM เท่ากับ 4,762 kcal/kg ส่วนผลการทดลองโดยใช้ถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซียมีค่าดังกล่าว ค่าความร้อนที่ Air dried Basisเท่ากับ 5,537 kcal/kg HGI เท่ากับ 39 Inherent Moisture เท่ากับ 14.33% ผลการทดสอบพบว่าสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการเตรียม CWM คือการนำเอาตัวอย่างถ่านจากเหมืองในประเทศอินโดนีเซีย มาทำการบดหยาบ 55 นาที และบดละเอียด 5 ชั่วโมง แล้วนำส่วนบดหยาบผสมกับส่วนบดละเอียดในอัตราส่วน40:60 แล้วนำมาผสมน้ำให้ได้ความเข้มข้นของถ่านหินใน CWM เท่ากับ 55% ใช้ Additive ชื่อ Huai Nanปริมาณ 1.2% ของปริมาณถ่านหินบด จะมีค่าความร้อนของ CWM เท่ากับ 3,050 kcal/kg เชื้อเพลิงที่ได้จากทั้งสองแห่งจะมีความหนืดอยู่ในช่วง 900 - 1,200 cp. ที่ Shear Rate เท่ากับ 100 s('1)มีลักษณะการไหลแบบ Bingham Fluid ขนาดของอนุภาคถ่านหินโตสุดที่ 300-450 ไมครอน ขนาดเล็กกว่า75 ไมครอน มากกว่า 75% ขนาดเฉลี่ยของอนุภาคอยู่ในช่วง 38-55 ไมครอน