ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผลไม้สำเร็จรูป
Library Call : PJ.2533 / 529
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผลไม้สำเร็จรูปกระป๋องสำหรับเด็กอายุ 3 เดือน 1 ปี เพื่อเป็นแหล่งเพิ่มวิตามิน ราคาถูก และ มีคุณภาพทัดเทียมต่างประเทศ จากวัตถุดิบในประเทศ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบเส้นตรง (LINDO) การหาสูตรอาหารเสริมจากผลไม้ 5 ชนิด ได้แก่ กล้วยน้ำว้า ฟักทอง ส้มเขียวหวาน ฝรั่ง และมะละกอ ซึ่งให้ผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณวิตามินเอ และ วิตามินซีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และมีราคาถูกที่สุด จากการศึกษาพบว่า สูตรที่เหมาะสม คือ ฟักทอง 41.89%, ฝรั่ง 27.58%, กล้วยน้ำว้า 10.53% และน้ำ 20% เวลาที่ใช้ในการฆ่าเชื้อในกระป๋องขนาด 100?108 ที่ 121