ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การกำจัดกำมะถันจากถ่านหินโดยไพโรไลซิสที่อุณหภูมิต่ำ
Library Call : วพ.2541 / 1971  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : 6H2O 0.005 กรัมต่อลิตร MgSO4H2O 0.010 กรัม/ลิตร K2SO4 1.60 กรัมต่อลิตร และ CaCO3 5.3 กรัมต่อลิตร ที่อุณหภูมิ 27