ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การกำจัดกำมะถันจากถ่านหินโดยการคาร์บอไนซ์
Library Call : PJ.2539 / 1304 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ซ. มีความเป็นกรด-ด่างเริ่มต้น 7.0-8.5 และบ่มที่อุณหภูมิ 27