ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการคำนวณปริมาณสำรองน้ำมันดิบ ในแหล่งกักเก็บโดยอาศัยแบบจำลองมอนติ คาร์โล
Library Call : วิทยานิพนธ์  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ) ด้วยเวลาสั้นๆ เพื่อป้องกันการเกิดผลึก วิธีไฮโดรเจลเป้นวิธีที่ทำให้ได้แก้วซิลิกาที่บริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งเจือปน ผลิตภัณฑ์หลังเผาไม่มีรูปผลึก ความหนาแน่นสูงใกล้เคียงกับ 2.20 g/cm3 ค่าการขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนต่ำ 0.5?10-6 K-1 ทนอุณหภูมิสูงและมีคุณสมบัติ thermo-shock resistance