ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ทำจากซิลิคอนแบบโพลีคริสตัลไลน์ 
Library Call : วศ 15 004950  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ได้มีการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์แบบหัวต่อพี-เอ็นลงบนแว่นผลึกของโพลีคริสตัลไลน์ซิลิคอนชนิดพี ซึ่งมีความหนา 400 ไมครอน และมีความต้านทานแผ่น 80 omega/ โดยได้เน้นที่ 3 ขั้นตอนการผลิตคือ (i) เทคนิคการเตรียมแว่นผลึก (ii) การใช้สารเคมีกัดชั้นที่ถูกแพร่ซึมเพื่อลดผลของ dead layer และควบคุมความลึกของหัวต่อ และ (iii) เทคนิคการชุบตะกั่วบัดกรี ผลการวัดภายใต้แสงอาทิตย์พบว่าเซลล์แสงอาทิตย์ที่สร้างขึ้นมีกระแสมืดน้อยมากจนสังเกตแทบไม่เห็น ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ที่สร้างขึ้นจะเพิ่มขึ้นเมื่อความลึกของหัวต่อน้อยลง และจะลดลงเมื่ออุณหภูมิของเซลล์แสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพสูงสุดวัดได้ 9.97 เปอร์เซ็นต์ และค่าฟิลล์แฟกเตอร์ดีที่สุด มีค่า 0.776 เมื่ออุณหภูมิของเซลล์แสงอาทิตย์เท่ากับ 22 องศาเซลเซียส