ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสกัดสารต้านอนุมูลอิสระจากพืชเหงือกปลาหมอสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
Library Call : PJ.2554 / 5751
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การนำพืชเหงือกปลาหมอดอกขาว (Acanthus ebracteatus Vahl.) มาศึกษาฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ พบว่าวิธีการสกัดแบบ soxhlet extraction ให้ประสิทธิภาพที่สูงกว่าการสกัดด้วยวิธี solvent extraction ส่วนการเปรียบเทียบปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระด้วย 2,2-diphenyl-1-picryl hydrazyl (DPPH) โดยใช้วิตามินอีเป็น positive control พบว่าสารสกัดที่ได้จากตัวทำละลายเอทิล อะซิเตทและเมทานอลของผงพืชเหงือกปลาหมอที่ซื้อมามีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่าสารสกัดจากเฮกเซน โดยมีค่า Vitamin E Equivalent Antioxidant Capacity (VEEAC) คือ 5.54 และ 30.56 g/mmol ของวิตามินอี ตามลำดับ และสารสกัดจากผงพืชเหงือกปลาหมอที่ซื้อมา ผงก้านและผงใบของพืชเหงือกปลาหมอที่ตากแห้งเองที่สกัดด้วยวิธี solvent extraction พบว่าใบของพืชเหงือกปลาหมอที่ตากแห้งจะให้ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระมากที่สุด