ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาฤทธิ์ของสมุนไพร 17 ชนิด ในการต้านเชื้อราเดอร์มาโตไฟท์ (เชื้อกลาก) 
Library Call : วิทยานิพนธ์
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาสรรพคุณของสมุนไพรพื้นบ้าน จำนวน 17 ชนิด ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราเดอร์มาโตไฟต์ สมุนไพรทั้งหมดสกัดด้วยน้ำ (สารสกัดสมุนไพรได้มาจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) โดยสมุนไพรที่ใช้สารสกัดจากใบ ได้แก่ มะละกอ ฝรั่ง ทับทิม พลับพลึง หญ้าหนวดแมว พลู หนุมานประสานกาย มังคุด กระท้อน น้อยหน่า ยอ มะกรูด และว่านหางจรเข้ ส่วน กระเทียม ใช้หัว, ตะไค้ใช้ลำต้น, กระชายใช้ราก, และ ข่าใช้เหง้า นำสารสกัดสมุนไพรดังกล่าว มาทดสอบความไวกับเชื้อเดอร์มาโตไฟต์ 2 สายพันธุ์ คือ Trichophyton mentagrophytes และ Microsporum gypseum ด้วยวิธี Agar Dilution โดยการทดลอง 3 ความเข้มข้น ได้แก่ 1:10, 1:50 และ 1:500 พบว่า สารสกัดจากใบทับทิม ที่ความเข้มข้น 1:10 สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราเดอร์มาโตไฟต์ได้มากกว่า 90% เมื่อเทียบกับ control สำหรับสารสกัดจากสมุนไพรชนิดอื่น นอกเหนือจากนี้มีฤทธิ์ในการยับยั้งได้น้อย