ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์ราคาถูกสำหรับรวมพลังงานแสงอาทิตย์
Library Call : ว1198
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ได้ศึกษาคุณสมบัติของผิวหน้าสะท้อนแสงชนิดต่างๆและความคงทนต่อดินฟ้าอากาศผลของการทดลองแสดงว่าแผ่นสะท้อนแสงอลูมินัมอโนด์ไดซ์เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างหนึ่งที่จะนำไปใช้ทำอุปกรณ์รวมแสงอาทิตย์ วัสดุนี้มีสัมประสิทธิ์การสะท้อนดีคล้ายกระจกเงา น้ำหนักเบา ประกอบเข้ากับรางและจานรวมแสงง่ายมาก ราคาไม่แพงและทำด้วยเทคโนโลยีในประเทศไทยได้ ได้สร้างอุปกรณ์รวมแสงอาทิตย์แบบรางและจานรูปพาราโมลิคโดยใช้แผ่นอลูมินัมสะท้อนแสงนี้ ได้วัดคุณสมบัติต่างๆทางรังสี คำนวณอัตราส่วนการรวมแสงและประสิทธิภาพทางอ็อฟติคส์ของอุปกรณ์รวมแสงทั้งสองแบบ