ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาและออกแบบการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ในการบ่มใบยาสูบ
Library Call : ส4196
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : วิทยานิพนธ์นี้ กล่าวถึงการศึกษา โรงบ่มใบยาสูบซึ่งมีระบบทำความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบเสริม อุปกรณ์ทดลองประกอบด้วย โรงบ่มจำลอง เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ขนาดปริมาตรประมาณ 3.6 ลูกบาศก์เมตร แผงรับแสงอาทิตย์ ขนาด 2.8 ตารางเมตรเป็นแบบไม่โฟกัสทำจากสังกะสีลอนเล็ก ทาสีดำด้าน ด้านบนมีกระจกปิดแผ่นเดียว ด้านล่างมีฉนวนโฟมหนา 25 มิลลิเมตร ระบบทำความร้อนหลักภายในโรงบ่ม เป็นขดลวดไฟฟ้า ระบบที่ศึกษานี้ไม่มีระบบกักเก็บความร้อน ซึ่งเป็นเหตุให้อุณหภูมิภายในโรงบ่มเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วงกว้าง ดังนั้นระบบนี้จึงไม่เหมาะสมที่จะใช้ในช่วงระยะทำสี (yellowing) ในการบ่มใบยาซึ่งต้องการปรับอุณหภูมิที่แม่นยำตลอดเวลา การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ช่วยการบ่มใบยาในช่วงอื่นๆทำให้สามารถประหยัดพลังงานหลักลงได้กว่า 13 เปอร์เซ็นต์ ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของแผงรับแสงอาทิตย์ มีค่าประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ที่อัตราการไหลสูง 67 เปอร์เซ็นต์ ที่อัตราการไหลต่ำ การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ พบว่า พลังงานที่ได้จากแผงรับแสงอาทิตย์มีราคา 0.058 บาท/เมกกะจูล หรือ 0.209 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง เทียบกับ พลังงานที่ได้จากไม้ฟืนซึ่งมีราคา 0.060 บาท/เมกกะจูล หรือ 0.214 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง และถ่านหินลิกไนท์ซึ่งมีราคา 0.064 บาท/เมกกะจูล หรือ 0.229 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง