ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การแยกเชื้อราเอนโดไฟต์ที่สามารถยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคจากสะตอ Parkia speciosa
Library Call : PJ.2548 / 3499
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : จากการแยกราเอนโดไฟต์ในใบและฝักสะตอ Parkia speciosa จากจังหวัดชุมพรด้วยเทคนิคการฆ่าเชื้อที่ผิว (surface sterilization) ได้ทั้งสิ้น 11 ไอโซเลต นำราเอนโดไฟต์ที่แยกได้มาเลี้ยงใน malt extract broth (MEB) 2 เดือน และนำมาสกัดสารโดยใช้เมทานอล เพื่อศึกษาความสามารถในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ทดสอบ พบว่าสารสกัดจากราเอนโดไฟต์ 9 ไอโซเลตสามารถยับยั้งการเจริญของ Bacillus subtilis 2 ไอโซเลตที่สามารถยับยั้งการเจริญของ Candida albicans และไม่มีสารสกัดจากไอโซเลตใดสามารถยังยั้งราโรคพืชคือ Colletotrichum gloeosporioides, Exserohilum turcicum และ Fusarium oxysporum