ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสร้างจานพาราโบลอยด์เพื่อรวมแสงอาทิตย์
Library Call : PJ.2546 / 2792
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ระบบรวมแสงที่สร้างขึ้นประกอบด้วยโครงอลูมิเนียมของจานรับสัญญาณดาวเทียมรูปพาราโบลอยด์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 213 cm ความลึก 34.2 cm และมีความยาวโฟกัส 83 cm ประกอบด้วยโครงอลูมิเนียม 12 ซี่ ทำการลอกตะแกรงอลูมิเนียมเดิมที่มีอยู่ออกแล้วแทนที่ด้วยแผ่นอลูมิเนียมบาง หนา 0.5 mm ดำเนินการเคลือบผิวของแผ่นอลูมิเนียมด้วยโครมสติกเกอร์(3M Crome sticker) เพื่อทำหน้าที่สะท้อนแสงไปยังตำแหน่งโฟกัส เนื่องจากความไม่สมบูรณ์ของจานพาราโบลอยด์จึงทำให้จุดโฟกัสมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ15-20 cm ได้ออกแบบและสร้างกล่องเหล็กเพื่อติดตั้งที่จุดโฟกัส โดยมีขนาดกว้าง 12.5 cm ยาว12.5 cm และสูง 15 cm โดยมีฐานที่เปิดเพื่อให้แสงเข้ามาภายในกล่องได้ ใช้สเปรย์สีดำพ่นทั้งภายในและภายนอกกล่องเพื่อให้กล่องมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับวัตถุดำ ใช้น้ำและแผ่นเหล็กเป็นวัตถุรับแสงและทำการวัดอุณหภูมิของวัสดุดังกล่าวด้วยเทอร์โมคับเปิลชนิดเค คำนวณหาประสิทธิภาพจานพาราโบลอยด์รวมแสงอาทิตย์ ได้ค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อน 2-4 %