ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : อาหารเสริมสุขภาพ : เบต้าแคโรทีนจากพืชผักพื้นบ้านไทย
Library Call : Sepr 19/42 ค4.6 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะเภสัชศาตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : เบต้าแคโรทีนมีคุณสมบัติเป็นสาร antioxidant มีบทบาทในการป้องกันการเกิดมะเร็งบางชนิดและชะลอความเสื่อมของอวัยวะในร่างกาย ในปัจจุบันมีอาหารเสริมเบต้าแคโรทีนจากต่างประเทศมาจำหน่ายมากขึ้นและราคาแพง คณะผู้จัดทำจึงได้คัดเลือกพืชผักพื้นบ้านของไทย ที่มีปริมาณเบต้าแคโรทีนสูง สามารถหาได้ง่าย ราคาไม่แพงและบริโภคเป็นประจำ ได้แก่ ใบขี้เหล็ก ใบยอ ยอดแค ใบชะพลูและใบกระเพรา โดยนำพืชเหล่านี้มาผ่านการตากแห้ง, อบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จากนั้นนำมาบดและแร่งแล้วเก็บใส่ขวดแก้วปิดสนิท นำตัวอย่างพืชแต่ละชนิดมาวิเคราะห์หาปริมาณเบต้าแคโรทีนโดยในขั้นตอนการวิเคราะห์เริ่มจากการสกัดแล้วนำมาผ่าน Column Chromatography แล้ววัดหาปริมาณโดยใช้ UV Spectrophotometer ได้ผลดังนี้ พืชแห้ง 1 กรัมในแต่ละชนิด มีปริมาณเบต้าแคโรทีนดังนี้ ใบชะพลู 0.210 mg ใบขี้เหล็ก 0.038 mg ยอดแค 0.015mg ใบยอ 0.049 mg ใบกระเพรา 0.073 mg เมื่อนำพืชแห้งมาบรรจุในแคปซูลขนาด 500 mg โดยผสมในสัดส่วนต่างๆกัน ได้สัดส่วนที่เหมาะสม คือ ใบชะพลู:กระเพรา:ขี้เหล็กเป็น 3:2:1 โดยมีปริมาณเบต้าแคโรทีนประมาณ0.06 mg/capsule พืชดังกล่าวนอกจากจะให้สารเบต้าแคโรทีนแล้วยังให้ประโยชน์อื่นๆอีก เช่น กะเพรามีฤทธิ์ขับลม ขี้เหล็กก็ช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้น โดยขนาดรับประทาน ครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 2-3 ครั้ง หลังอาหาร เช้า-กลางวัน-เย็น และควรจะรับประทานพืชผักชนิดอื่นๆร่วมด้วย เช่น แค กระเพรา เพราะนอกจากจะได้สารอาหารเบต้าแคโรทีนเพิ่มแล้วยังได้รับวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆ ที่จำเป็นต่อร่างกายเพิ่มด้วย