ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การออกแบบและพัฒนาตู้เย็นพลังงานแสงอาทิตย์แบบอัตโนมัติ
Library Call : ช1044
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : โดยทั่วไป ตู้เย็นพลังงานแสงอาทิตย์ จะมีลักษณะการทำงานเป็นแบบไม่ต่อเนื่องกล่าวคือ จะทำความเย็นเฉพาะในเวลากลางคืน ส่วนในเวลากลางวัน จะไม่สามารถทำความเย็นได้ ผู้วิจัยหลายท่านได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับตู้เย็นพลังงานแสงอาทิตย์ ที่การทำงานต้องอาศัยคนบังคับ ดังนั้นในงานวิจัยนี้ จะเน้นที่การทำงานเป็นแบบอัตโนมัติ อุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในระบบอัตโนมัติได้แก่ Check valve, solenoid valve และ thermostat ซึ่งแทน manual valve จากการทดลองพบว่า ระบบอัตโนมัติจะได้ค่าเฉลี่ยของ COP ประมาณ 0.084 ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับระบบคนบังคับ ยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่น่าสนใจก็คือ ปริมาณน้ำแข็งที่ได้ ขึ้นอยู่กับ solar distribution เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในวันที่มีเมฆมากจะไม่ได้น้ำแข็งเลย อย่างไรก็ตาม ตู้เย็นพลังงานแสงอาทิตย์ที่สร้างขึ้น สามารผลิตน้ำแข็งได้เฉลี่ย 0.3 ปอนด์ ต่อพื้นที่รับแสงหนึ่งตารางฟุตต่อวัน