ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงแผ่น
Library Call : วพ.2531 / 652  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : จากการวิจัยพบว่าจะต้องมีการคั่วถั่วลิสงที่อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที ก่อนนำมาบดเป็นแป้งถั่วลิสงที่ไม่ได้สกัดน้ำมัน ซึ่งสามารถนำมาผสมกับแป้งมันสำปะหลังผลิตเป็นถั่วลิสงแผ่นด้วยเครื่องเอกซ์ทรูดเดอร์ได้มากสุดเพียง 25 เปอร์เซนต์ และคุณภาพของถั่วลิสงแผ่นที่ได้ยังไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ทดสอบ เนื่องจากลักษณะปรากฎไม่ดีคือมีการพองตัวมากและมีรสชาติของถั่วลิสงน้อย แต่ผู้ทดสอบยอมรับคุณภาพของถั่วลิสงแผ่นที่ผลิตจากแป้งถั่วลิสงที่สกัดน้ำมันด้วยเครื่องไฮดรอลิคเพรสที่ความดัน 50 ตัน และเวลาการบีบอัดนาน 1 ชั่วโมง และสูตรถั่วลิสงแผ่นที่ผู้ทดสอบชอบมากที่สุดคือสูตรที่มีแป้งถั่วลิสงที่สกัดน้ำมันผสมอยู่ 45 เปอร์เซนต์ จากการศึกษาหาอายุการเก็บพบว่าคุณภาพของถั่วลิสงแผ่นที่ทอดในน้ำมันที่มีปริมาณสารกันหืน(BHT) 0.008 และ 0.016 เปอร์เซนต์ และบรรจุในถุงพลาสติกที่ทำด้วย OPP/PE ภายใต้อากาศปกติ จะเสื่อมเสียในสัปดาห์ที่ 2 แต่ถ้ามีการแทนที่อากาศด้วยก๊าซไนโตรเจน จะเสื่อมเสียในสัปดาห์ที่ 4 การใช้ถุงอะลูมิเนียทเปลวที่บรรจุภายใต้อากาศปกติแทนถุงพลาสติกจะสามารถยืดอายุการเก็บออกไปได้อีก โดยคุณภาพของถั่วลิสงแผ่นจะเสื่อมเสียในสัปดาห์ที่6 แต่ถ้ามีการแทนที่อากาศด้วยก๊าซไนโตรเจน ถั่วลิสงแผ่นที่ทอดในน้ำมันที่มีสารกันหืน 0.008 เปอร์เซ็นต์จะเสื่อมเสียในสัปดาห์ที่8 ส่งวนถั่วลิสงแผ่นที่ทอดในน้ำมันที่มีสารกันหืนอยู่ 0.016 เปอร์เซ็นต์ คุณภาพยังเป็นที่ยอมรับและจะเสื่อมเสียในสัปดาห์ที่ 12