ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : อุปกรณ์ทำน้ำร้อนจากแสงอาทิตย์อย่างง่าย
Library Call : ว1/วท 00185 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : อุปกรณ์ทำน้ำร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ทำการประดิษฐ์จัดเป็นประเภท Intergral collector / storage คือ ไม่มีการแยก collector และ storage เป็นตัวรับแสงอาทิตย์โดยตรงเลยใน ระบบจะไม่มีการหมุนเวียนของน้ำจัดเป็นระบบ batch การผลิตที่อุปกรณ์ทำน้ำร้อนประเภท นี้ขึ้นมาก็เพื่อจะศึกษาระบบทำน้ำร้อนที่ราคาถูก และไม่ยุ่งยากซับซ้อนในการใช้งาน และที่ สำคัญต้องการศึกษาความเป็นไปได้ของระบบว่าสามารถจะผลิตน้ำร้อนที่อุณหภูมิสูงพอที่จะ นำมาใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ จากผลการทดลองพบว่าอุณหภูมิน้ำที่ผลิตได้ในวันที่แสงแดด แรงจะถึง 72 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิน้ำที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง แม้ว่าค่าประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่สร้างจะต่ำ และระบบการลำเลียงน้ำเข้าออกยังไม่สะดวก ต่อการใช้งานนัก แต่คิดว่าสามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขได้