ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : อุปกรณ์หุงต้มพลังแสงอาทิตย์เสริมด้วยพลังไฟฟ้า
Library Call : น1170
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาและออกแบบอุปกรณ์หุงต้มพลังงานแสงอาทิตย์เสริมด้วยพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในชนบทที่ไม่มีกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์หุงต้มพลังงานแสงอาทิตย์นี้ประกอบด้วยตัวรับแสงแบบรางพาราโบลิคม ท่อความร้อน, ท่อแก้วไพเร็กซ์, อุปกรณ์ให้ความร้อนและหม้อแบตเตอร์รี่ 2 ลูก จากผลการทดลองในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดบนท่อความร้อนเท่ากับ 153? และอุณหภูมิสูงสุดภายในหม้อหุงต้มเท่ากับ 83? ประสิทธิภาพของรางพาราโบลิคและหม้อหุงต้ม ประมาณ 26% และ 91% ตามลำดับ หม้อหุงต้มพลังงานแสงอาทิตย์นี้ออกแบบไว้สำหรับหุงอาหารขนาดรับประทาน 3 คน (หุงข้าว, ทำไข่ตุ๋นใช้ไข่ 6 ใบ และไข่ต้ม 4 ใบ) ในวันที่ท้องฟ้าไม่แจ่มใสมีการเสริมด้วยพลังงานไฟฟ้าเพื่อให้การทดลองมีความต่อเนื่องจนเสร็จ