ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตอาหารเสริมจากข้าวเม่า
Library Call : Sepr 21/44 ค3.11  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะเภสัชศาตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ข้าวเม่าเป็นข้าวอ่อนที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง งานวิจัยนี้จึงนำข้าวเม่ามาพัฒนาเป็นอาหารเสริมเด็กในรูปผงแห้งที่เก็บได้นานและรับประทานสะดวก โดยการเติมน้ำหรือน้ำนม ในการพัฒนาสูตรอาหารเสริม ได้นำข้าวเม่ามาอบแห้งที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมงแล้วนำมาปั่นละเอียด ทดลองผสมหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของข้าวกับน้ำ พบว่าใช้อัตราส่วนข้าวเม่า 10 กรัม น้ำร้อน 100 มิลลิลิตร ข้าวเม่าจะมีความหนืดพอเหมาะ จากนั้นนำมาเติมผักอบแห้ง ซึ่งการศึกษาได้ใช้ตำลึงและฟักทอง ในอัตราส่วน ข้าวเม่า 10 กรัม ตำลึง 0.5 กรัม ให้ลักษณะทางกายภาพของอาหารเสริมเป็นเนื้อเนียน มีใบตำลึงกระจายอยู่ทั่วไป และใช้ข้าวเม่า 10 กรัม ฟักทอง 1 กรัม ผลปรากฏว่าเนื้อผลิตภัณฑ์เนียนและเข้ากันได้ดี นำผลิตภัณฑ์ที่ได้มาเติมแป้งถั่วเหลืองเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของโปรตีน และไขมัน ในอัตราส่วน 3 อัตราส่วน คือ ตำลึง(ฟักทอง): ข้าวเม่า : แป้งถั่วเหลือง เท่ากับ 5: 85: 10, 5: 80: 15 และ 5: 75: 20 ตามลำดับ ทั้งสามอัตราส่วนมีคุณค่าทางโภชนาการใกล้เคียงกัน การตัดสินใจเลือกสูตรอาหารเสริมที่เหมาะสม จึงพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพ ซึ่งอัตราส่วน คือ ตำลึง(ฟักทอง): ข้าวเม่า : แป้งถั่วเหลือง เท่ากับ 5: 80: 15 เป็นอัตราส่วนที่มีลักษณะภายนอก และความหนืดอยู่ในเกณฑ์ที่พอใจ โดยมีการกระจายพลังงานดังนี้ สูตร ตำลึง : ข้าวเม่า : แป้งถั่วเหลือง มีการกระจายพลังงานจากคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน เป็น 76.71: 12.04: 11.25 และสูตรฟักทอง : ข้าวเม่า : แป้งถั่วเหลือง มีการกระจายพลังงานจากคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน เป็น 76.81 :11.99 : 11.21