ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาและการประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหารทางการแพทย์ชนิดเหลวสูตรโปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง
Library Call : Sepr 13/40 ค3.6 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะเภสัชศาตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การศึกษานี้เป็นการเตรียมอาหารทางการแพทย์ชนิดเหลวสูตรโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองซึ่งพบว่าในสูตรอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม ประกอบด้วยโปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง 4.61 กรัม น้ำมันข้าวโพด 3.10 กรัม ไตรกลีเซอไรด์สายโมเลกุลยาวปานกลาง 0.8 กรัม มอลโตเด็กซ์ตริน 8.75 กรัม น้ำตาลซูโครส 3.75 กรัม กลิ่นวานิลลา 0.2 กรัม และเลซิติน 0.1 กรัมต่อปริมาตรอาหารพร้อมบริโภค 100 มิลลิลิตร นำส่วนผสมนี้มาปั่นผสมเข้าด้วยกันบรรจุใส่ขวดแล้วผ่านการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นเวลา 15 นาที ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีส่วนประกอบของสารอาหารได้แก่ ความชื้น โปรตีน ไขมัน เถ้า คาร์โบไฮเดรตและกากใยอาหารร้อยละ 77.25, 3.55, 3.94, 0.34, 13.77 และ 1.15 ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์ 100 มิลลิลิตรจะให้พลังงาน 107.35 กิโลแคลอรี โดยพลังงานที่ได้มาจากโปรตีน ไขมันและคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 13.56, 33.86 และ 52.58 ตามลำดับ อัตราส่วนของพลังงานที่ไม่ได้มาจากโปรตีนต่อไนโตรเจนเท่ากับ 159.32 กิโลแคลอรีต่อกรัมไนโตรเจน และมีความเข้มข้นของพลังงาน 1.07 กิโลแคลอรีต่อมิลลิลิตร คุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์พบว่าความหนืดมีค่า 32.56 cps. osmolarity มีค่า 396 mOsm./Kg. สามารถไหลผ่านสายให้อาหารเบอร์ 12 ได้เป็นอย่างดี และมีรสชาติเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคเมื่อทำการประเมินรสผลทางประสาทสัมผัส