ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาอาหารทางการแทพย์ สูตรสมดุลย์เสริมเส้นใยอาหาร
Library Call : Sepr 12/41 ค3.2  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะเภสัชศาตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : อาหารทางการแพทย์ที่มีจำหน่ายในปัจจุบันจะไม่มีเส้นใยอาหาร ผู้ป่วยที่ได้รับอาหารนี้นานๆจะมีปัญหาเรื่องการขับถ่าย การศึกษานี้จึงเตรียมอาหารทางการแพทย์ชนิดเหลวที่ให้ทางสายให้อาหารสูตรโปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง เสริมเส้นใยอาหารจากตำลึง ซึ่งพบว่าในสูตรอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมและมีความคงตัว ประกอบด้วยโปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง 4.64 กรัม น้ำมันถั่วเหลือง 1.70 กรัม ไตรกลีเซอไรด์สายโมเลกุลยาวปานกลาง 1.70 กรัม มอลโตเด็กซ์ตริน 8.70 กรัม น้ำตาลซูโครส 4.68 กรัม เติมวัตถุเจือปนอาหารได้แก่เลซิทิน 0.20 กรัม นำสูตรอาหารนี้มาเติมเส้นใยอาหารจากตำลึงร้อยละ 1.50, 2.00, 2.50 จากนั้นเติมน้ำเป็น 100 มิลลิลิตร นำส่วนผสมนี้มาปั่นผสมเข้าด้วยกัน บรรจุใส่ขวดแล้วผ่านการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นเวลา 15 นาที เมื่อทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ที่เตรียมได้ พบว่าสูตรที่เติมเส้นใยอาหารจากตำลึง ร้อยละ 1.5 ดีที่สุด ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีส่วนประกอบของสารอาหาร ได้แก่ ความชื้น โปรตีน ไขมัน เถ้า คาร์โบไฮเดรต และกากใยอาหาร ร้อยละ 76.28, 4.95, 3.53, 0.96, 12.91 และ 1.37 ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์ 100 มิลลิลิตร จะให้พลังงาน 103.21 กิโลแคลอรี่ โดยพลังงานที่ได้มาจากโปรตีน ไขมัน และ คาร์โบไฮเดรต ร้อยละ 19.19, 30.78 และ 50.03 ตามลำดับ อัตราส่วนของพลังงานที่ไม่ได้มาจากโปรตีนต่อไนโตรเจนเท่ากับ 105.32 กิโลแคลอรี่ต่อกรัมไนโตรเจน และมีความเข้มข้นของพลังงาน 1.03 กิโลแคลอรี่ต่อ 100 มิลลิลิตร นำสูตรอาหารนี้มาแต่งกลิ่นช็อกโกแลต กลิ่นวานิลลา และ กลิ่นใบเตย และทำประเมินผลทางประสาทสัมผัสผลพบว่าทั้ง 3 กลิ่นเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค