ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : อาหารทางการแพทย์สูตรผงแห้งสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
Library Call : Sepr 13/43 ค3.3 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะเภสัชศาตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การศึกษานี้เป็นการเตรียมอาหารทางการแพทย์ชนิดผงสูตรโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งในสูตรอาหาร 100 กรัม ประกอบด้วย โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง 22.34 กรัม น้ำมันถั่วเหลือง 16.72 กรัม ไตรกลีเซอไรด์สายโมเลกุลยาวปานกลาง 8.36 กรัม มอลโตเด็กซ์ตริน 38.38 กรัม น้ำตาลฟรักโตส 14.20 กรัม กลิ่นวานิลา 0.16 กรัม และเลซิธิน (1 กรัมต่อปริมาตรอาหารชงพร้อมบริโภค 100 มิลลิลิตร) นำส่วนผสมนี้มาปั่นเข้าด้วยกันแล้วผ่านการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบพ่นกระจาย โดยให้อุณหภูมิลมร้อนเข้าประมาณ 155-160 องศาเซลเซียส และลมร้อนออกประมาณ 100-105 องศาเซลเซียส ตามลำดับ จากนั้นจึงทำการผสมเส้นใยอาหารจากแครอทชนิดละเอียดซึ่งผ่านเร่งเบอร์ 80 ลงในอาหารผงในสัดส่วนร้อยละ 6 ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีส่วนประกอบของสารอาหารคือ ความชื้น โปรตีน ไขมัน เถ้า คาร์โบไฮเดรต และกากใย ร้อยละ 4.37, 17.11 , 29.44 , 1.17 และ 47.91 ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์นี้ 100 กรัม จะให้พลังงาน 524.32 กิโลแคลอรี่ โดยพลังงานที่ได้มาจากโปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต ร้อยละ 13.05, 50.53 , 36.41 ตามลำดับ อัตราส่วนของพลังงานที่ไม่ได้จากโปรตีนต่อไนโตรเจนเท่ากับ 166.38 กิโลแคลอรี่ต่อกรัมไนโตรเจน และเมื่อนำผลิตภัณฑ์นี้มา 19 กรัม ละลายน้ำจนได้ปริมาตร 100 มิลลิลิตร จะมีความเข้มข้นของพลังงาน 1 กิโลแคลอรี่ต่อมิลลิลิตร คุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์พบว่า Bulk density มีค่า 0.55 กรัมต่อมิลลิลิตร ค่าการละลายร้อยละ 69.48 ค่าความหนืด 3.67 mPas สามารถไหลผ่านสายให้อาหารเบอร์ 6 ได้เป็นอย่างดี